BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  61. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

  DSC 0624

  Skupština Brčko distrikta BiH započela je 61. redovno zasjedanje, na kojem je usvojen niz Zakona u drugom čitanju - prijedlog grupe poslanika:

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi u Brčko distriktu BiH,
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH,
  • Zakon o izmjeni Zakona o Javnom preduzeću „Luka Brčko “ Brčko distrikt BiH,
  • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću Brčko distrikta BiH.

  Skupština je usvojila prijedlog odluke o odobravanju donacija u sportu.

  DNEVNI RED I RADNI MATERIJAL ZA 61. REDOVITU SJEDNICU SKUPŠTINE

  Sjednica je zakazana za 17. juli 2024. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.   

  Za sjednicu je predložen sljedeći:                                                                                                                                                                                                                                             

                                              D N E V N I   R E D       

  1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 58. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
  2. POLAGANJE ZAKLETVE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE ČLANA VLADE
  3. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
  4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BORAVIŠNOJ TAKSI U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje (prijedlog grupe poslanika)
  5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH  – drugo čitanje (prijedlog grupe poslanika)
  6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JAVNOM PREDUZEĆU „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – drugo čitanje  (prijedlog grupe poslanika)
  7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRAVANJU DONACIJA U SPORTU – izvjestilac predsjednik Skupštine
  8. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU DIREKCIJE ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestilac direktor Direkcije
  9. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O FINANSIJSKOM REZULTATU S PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2023. GODINU ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac Upravni odbor
  10. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPOREĐIVANJU NEUTROŠENIH SREDSTAVA I NEPLANIRANIH PRIHODA U 2023. GODINI ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac Upravni odbor
  11. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU REVIDIRANOG FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2024. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
  12. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA RADNIKA U JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
  13. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH  – izvjestilac Upravni odbor
  14. DAVANJE SAGLASNOSTI NA STATUT JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac Upravni odbor
  15. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA PREVOZA NA POSAO U JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
  16. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZNOSU NAKNADE ZA ANGAŽMAN PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA I UGOVORA O DJELU U JP „KOMUNALNO BRČKO“  – izvjestilac Upravni odbor
  17. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU JP  „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
  18. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JP  „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
  19. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA DAN 31.12.2023. GODINE JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac glavni revizor
  20. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2023. GODINE – izvjestilac glavni revizor
  21. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2023. GODINE – izvjestilac glavni revizor

  NASTAVAK 60. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA

  Obavještavamo Vas da će se nastavak  60.  redovne  sjednice  Skupštine Brčko distrikta  BiH  održat sutra  5. jula  2024. godine (petak)  sa početkom u 10 časova.

  DNEVNI RED I RADNI MATERIJAL ZA 60. REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE

  Radni materijal preuzmite OVDJE.
  Sjednica je zakazana za 3. julа 2024. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.   

  NASTAVAK 59. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA

  Obavještavamo Vas da će se nastavak  59.  redovne  sjednice  Skupštine Brčko distrikta  BiH  održatI  26. juna  2024. godine (srijeda)  sa početkom u 10. časova.

  ODRŽAN 1. NASTAVAK 59. REDOVNE SJEDNICE

  ODRŽAN 1. NASTAVAK 59. REDOVNE SJEDNICE

  Skupština Brčko distrikta BiH održala je 1. nastavak 59. redovne sjednice, koja je započela raspravom o prijedlogu Odluke o izmjeni Budžeta Brčko distrikta BiH za 2024. godinu. Na današnjem zasjedanju, Skupština je usvojila niz odluka o utvrđivanju javnog interesa.